Υπάρχουν πολλοί ψαράδες που κατά τη ώρα του ψαρέματος, συμπεριφέρονται σαν τα ψάρια να είναι τυφλά και κουφά...

Ένας καλός ψαράς πρέπει να γνωρίζει τις κινήσεις αλλά και τα λάθη που πιθανόν να κάνει, διώχνοντας έτσι τα ψάρια. Διαβάστε τις παρακάτω πέντε συμβουλές για να βελτιώσετε την διακριτικότητα σας κατά την ώρα του ψαρέματος...   Διαβάστε

περισσότερα....

  fly_fishing