Ειδήσεις

Back to homepage
Οικολογία

C&R – Aς αναλάβει ο καθένας το μερίδιο της ευθύνης του!

Ψαρεύοντας σε πολλές περιοχές της Ελλάδας έχουμε συναντήσει εκατοντάδες ψαράδες, οι οποίοι δε σέβονται καθόλου το θαλάσσιο οικοσύστημα και ό,τι έχει σχέση μ’ αυτό. Ψαράδες που εκτός από την περιβαλλοντική