Μηχανισμός

Back to homepage
Μηχανισμός

300 Pro από την Mitchell

Στους οικονομικούς spinning μηχανισμούς υπάρχουν πια πολλές επιλογές στην ελληνική αγορά, ειδικά τα τελευταία τρία χρόνια. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει γίνει παγκοσμίως μια μεγάλη